Skip to main content
0

CSRD quick start

De kortste route naar een compliant CSRD rapport begint nu. Neem vandaag nog contact op met één van onze experts.

Snel contact

Innovatie begint hier

Dankzij de nieuwe CSRD richtlijnen vanuit Europa moeten bedrijven gaan rapporteren over hun impact op natuur en mensen. RoundThink ondersteunt haar klanten met een snelle transitie naar duurzaamheid middels kundige financials, circulair strategen, changemanagement en duurzame softwaresystemen. RoundThink lost complexe CSRD-vraagstukken voor je op.

Onze dienstenOnze producten

Dé specialisten in CSRD

RoundThink is je partner in CSRD. Dankzij onze complete aanpak zorgen wij voor het volledige CSRD rapport en de ontwikkeling van je circulaire strategie.

Complexe CSRD-vraagstukken lossen wij voor je op

Mis de boot niet. De wereld verandert in snel tempo. Zorg ervoor dat je alle CSRD-vraagstukken op orde hebt. RoundThink is als enige in Nederland bedreven in het oplossen van de CSRD-vraagstukken en het ontwikkelen van een bijbehorende (circulaire) strategie. We staan klaar om je te helpen.

Iedereen circulair

Het CSRD-tijdperk is aangebroken. Alle bedrijven worden geacht een circulaire strategie te hebben. RoundThink levert kundige circulaire adviseurs op locatie die je kunnen helpen met je circulaire strategie. Dankzij ons digitale platform is je organisatie goed geïnformeerd en enthousiast om bij te dragen aan een circulaire economie. Wij zorgen dat de mensen de maatschappelijke verwachting tot in de haarvaten doorgronden. Zo garandeert RoundThink een volledige aanpak en is jouw organisatie straks klaar voor de toekomst!

Software voor CSRD

Met de RoundThink software en add-on’s automatiseren wij de bedrijfsprocessen voor het maken van je CSRD-rapport. Wij geloven dat het hergebruiken van bestaande softwaresystemen binnen jouw organisatie de snelste route is naar duurzame innovatie en CSRD-rapportage. De software van RoundThink is natuurlijk duurzaam gebouwd.

Changemanagement binnen je organisatie

De nieuwe CEO denkt rond. Circulair denken is het toekomstbestendig maken van je bedrijf waarbij het belang van mens en milieu hand in hand gaan. RoundThink begeleidt bij deze innovatieve manier van denken door je personeel daarin op te leiden. Zo wordt deze verandering een succes. De nieuwe ‘ronde’ manier van bedrijfsvoering biedt kansen in andere markten. Laat je organisatie voorop lopen.

CSRD met E-learning

In lijn met onze visie om circulariteit zo snel mogelijk binnen bedrijfsprosessen te implementeren, bieden wij een E-learning platform aan. Op deze manier neemt iedereen op een efficiënte en eenvoudige manier kennis van alles wat nodig is voor CSRD.

E-learning platform

Waarom kies je voor RoundThink

RoundThink heeft als enige in Nederland al ervaring met het opstellen van volledige CSRD-rapportages. Wij garanderen zo snel grote stappen te kunnen zetten op het gebied van de duurzame transitie.

Een circulair adviseur van RoundThink is een C-level adviseur met meerdere jaren ervaring op het gebied van circulariteit, business en innovatie. Onze circulair strategen werken dichtbij het vuur: daar waar de regelgeving in Europa wordt gemaakt. Door hun globale visie maken ze kundig een duurzame bedrijfskundige strategie voor jouw organisatie.

RoundThink biedt een volledig pakket aan. Naast kundige financials, circulair strategen en adviseurs, zijn wij ook specialisten op het gebied van changemanagement en softwaresystemen.

Duurzaamheid betekent dat je bestendig bent voor de nieuwe circulaire economie

Alle voordelen voor jouw organisatie op een rij

 Compliant met de CSRD
Begrip van de landelijke invulling van de CSRD
Kennis van risico’s & veranderend beleid
+  Een sluitende circulaire strategie
+  Innovatie & new business bestendig
 Capaciteitstekort efficiënt oplossen
+  Efficiëntie door passende IT-oplossingen

Aan de slag met RoundThink

+   De beste financial en de top circulair adviseur
+   Software die aansluit bij jouw dienstverlening
+   Iedereen de juiste informatie met ons E-learning platform

RoundThink

Is trusted by

De diensten van RoundThink

Werken met de beste circulaire strategen

Bij Roundthink werken de beste circulair strategen en adviseurs op het gebied van changemanagement. Wij zorgen voor een duurzame transformatie binnen je organisatie.

Digitaal leren

Verrijk je kennis over circulariteit en de CSRD middels ons (digitale) leerplatform. Je krijgt toegang tot ons digitale leerplatform waar je geheel remote, wanneer het jou uitkomt, kan deelnemen aan onze online webinars, opleiding en de CSRD-masterclass.

E-learning platform

Kennis delen en ophalen

Klanten hebben toegang tot de RoundThink-communities en werkgroepen. Wij geloven dat je met het delen van kennis tot betere resultaten komt.

CSRD Software

Met één klik op de knop met handige software de informatie die nodig is voor je CSRD-rapport uit je organisatie halen? Dat kan. Onze software architecten helpen je graag deze functionaliteiten te implementeren op jouw bestaande softwaresystemen. Met onze inclusieve CSRD-software is het reduceren van de schadelijke impact (bijv. CO2-voetafdruk) van je organisatie duidelijk en meetbaar.

Onze producten

CSRD in één dag- E-learning

De CSRD in één dag E-learning is een cursus waarin je in je eigen tempo alle ins en outs van de CSRD leert. De cursus is geschikt voor professionals & bestuurders met een achtergrond in financiën, riskmanagement, rapportage, juridische zaken en duurzaamheid. Met deze cursus doe je de benodigde basiskennis op over de CSRD en de EU-richtlijn inzake rapportage over duurzaamheid. De cursus bevat client cases, CSRD-sjablonen, inhoudelijke opdrachten met oplossingen, en een Q&A-sessie met een van onze RoundThink CSRD-experts.

Registreer nu!

€1.730,00 ex VAT (PP)

Circulaire strategie implementeren – e-learning

In deze E-learning cursus maken professionals kennis met circulair denken. Deze innovatieve manier van denken biedt veel bedrijfskundige en toekomstbestendige kansen en geeft ook inzicht in hoe je die circulaire impact kan meten. In de cursus leer je hoe je een circulaire strategie kan rapporteren, beheren en hoe je een bijdrage kan leveren aan je organisatie, de belanghebbenden en de samenleving. Tot slot werken deelnemers tijdens deze cursus direct aan hun eigen impact-project.

Registreer nu!

€1.900,00 ex VAT

CSRD in één dag- fysiek op locatie

CSRD in één dag is een cursus waar professionals & bestuurders met een achtergrond in financiën, inkoop, riskmanagement, rapportage, juridische zaken en duurzaamheid, in slechts één dag de benodigde basiskennis opdoen van het hoe, wat, wanneer en waarom van de CSRD.

Registreer nu!

€ 11.250,- ex VAT

Software op maat

De flexibele software van RoundThink maakt voor je bedrijf eenvoudig zichtbaar en meetbaar waar vermindering van schadelijke impact mogelijk is.

contact ons

Circulariteit en CSRD in een notendop

De CSRD is het resultaat van de Europese ‘Green Deal’ en het bijbehorende actieplan ‘Financing Sustainable Growth’. Dit plan moet de EU integreren zodat er stappen worden gezet naar een moderne, duurzame economie die werkt voor mensen en natuur en die zorgt voor stabiliteit, banen, groei en toekomstbestendige investeringen.

Wie moet hiermee aan de slag?

CSRD richtlijn zal op korte termijn iedereen raken.

Circulaire economie

De CSRD heeft betrekking op de circulaire economie en duurzaamheid. De thema’s Environmental, Social en Governance (ESG) vallen hieronder.

Circulair rapport

De CSRD heeft samenhang met het traditionele financiële jaarverslag en de brug tussen deze en de CSRD-rapportage moet, in onze mening, de circulaire strategie van je organisatie zijn.

Software

De EU-richtlijn verplicht organisaties om grote hoeveelheden informatie te verzamelen, te verwerken en te publiceren; om dat goed te kunnen doen zullen er binnen de organisatie nieuwe software systemen, processen en een governance-structuur ingericht moeten worden.

Rol van de accountant

Volgens de CSRD moet een externe accountant assurance geven bij de rapportage. Eerst met een beperkte mate, later met een redelijke mate van zekerheid.

Implementatie van CSRD

Het is belangrijk om de bevindingen uit de CSRD-regelgeving grondig te implementeren binnen de organisatie en te komen tot een gedragen circulaire strategie.

Voldoen aan de ESRS’en- dit zijn de CSRD standaarden

Om te kunnen voldoen aan de CSRD hebben we vanuit Europa richtlijnen gekregen, de zogenaamde  ‘European Sustainability Reporting Standards (ESRS’en).’ Daarvan is inmiddels de eerste set beschikbaar, bestaande uit twaalf concept-standaarden. Eind november 2022 heeft EFRAG deze eerste set ingediend bij de Europese Commissie.

De eerste 2 ESRS’en zijn algemeen van aard en bevatten enkele basisprincipes, ze schrijven voor wat er over strategie, governance en beslissingen met betrekking tot materialiteit moet worden gerapporteerd.

De overige 10 standaarden hebben betrekking op verschillende ESG-aspecten.

De 12 standaarden bevatten 82 rapportageverplichtingen (‘disclosure requirements’) en een toepassingshandleiding ( ‘application guidance’). In die 12 standaarden wordt beschreven hoe de verplichtingen precies moeten worden toegepast.

Deze door de EU opgestelde richtlijnen hebben dezelfde status als de overige CSRD-verplichtingen en betekenen in de praktijk een flinke verruiming daarvan. In de toekomst worden er ook nog sector-specifieke standaarden en standaarden die zijn toegesneden op het mkb van kracht, maar deze standaarden worden nog ontwikkeld.

Een ronde en sluitende manier van denken en rapporteren

Zodra de CSRD van kracht is mogen bedrijven op grond van de richtlijnen niet langer naar eigen inzicht en voorkeur verslag doen van hun plannen en prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Voor ondernemingen creëren de standaarden de verplichting om op een ronde en duurzame manier hun strategie te ontwikkelen en daarover te rapporteren.

Alle eindgebruikers en stakeholders van deze rapportages moeten zich een helder beeld kunnen vormen van de manier waarop de onderneming invulling geeft aan duurzaamheid, nu én in de toekomst. Belangrijk hierbij is dat de onderneming, anders dan in haar financiële verslaggeving, helder en meetbaar moet rapporteren over wat haar doelstellingen zijn omtrent duurzaamheid.

Wat is dubbele materialiteit?

Het uitvoeren van een “dubbele materialiteit beoordeling” is volgens de richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht voor rapporterende bedrijven. Deze bedrijven moeten op twee manieren kijken naar het duurzaamheidsvraagstuk.

Van binnen uit

Enerzijds moeten ze intern kijken hoe hun invloed is op mens en milieu (de inside-out visie). Te denken aan schade aan natuur en milieu of schendingen van mensenrechten.

Naar buiten toe

Anderzijds creëren duurzaamheid gerelateerde ontwikkelingen en gebeurtenissen (nieuwe) risico’s en kansen voor organisaties (de outside-in visie). Te denken aan hiervan zijn reputatierisico’s bij inkoop van producten waarbij kinderarbeid aan te pas is gekomen, de invoering van nieuwe CO2-heffingen, corruptie of kansen voor de ontwikkeling van nieuwe circulaire en duurzame producten.

Rapporteren op 4 standaarden

Het CSRD rapport zal 6 toelichting verplichtingen bevatten onderverdeeld in 4 categorieën. De circulair strategen helpen u te bepalen welke standaarden voor uw organisatie van toepassing zijn.

Governance

De methode voor de interne beprijzing van alles wat gerelateerd is aan biodiversiteit en ecosystemen.

Strategie

Het plan dat ertoe leidt dat er vanaf 2030 geen netto verlies aan biodiversiteit (natuur en milieu) wordt veroorzaakt, en na 2050 een nettowinst. Van degeneratief naar regeneratief.

Impact-, risico- en kansenmanagement

De processen waarmee materiële risico’s ten aanzien van biodiversiteit en ecosystemen in kaart worden gebracht en het beleid dat is geïmplementeerd om biodiversiteit en ecosystemen te managen.

Doelstellingen en prestatiemetingen

De financiering van projecten om risico’s en schade aan biodiversiteit en ecosystemen buiten de eigen waardeketen te beperken (optioneel).

De CSRD data op orde in nieuwe software systemen

De vereiste hoeveelheid data gaat toenemen en deze moet kwalitatief en kwantitatief van aard zijn. Het is belangrijk om voor- en achteruit te kijken, zowel de korte, middellange als lange termijn te beschrijven met het oog op de gehele waardeketen.

Ondernemingen zullen volgens de CSRD zeer veel nieuwe, en heel specifieke informatie moeten ophalen en publiceren. Daarom moeten veel organisaties hun huidige administratieve en interne controles hervormen. Waar voor de huidige duurzaamheidsrapportages misschien nog met een spreadsheet kan worden gewerkt, is dat straks ontoereikend. De flexibele software van RoundThink maakt deze hervorming gemakkelijker. De software maakt zichtbaar en meetbaar waar reductie op de impact mogelijk is.

We verwachten dat de waardeketen voor veel bedrijven hét struikelblok op weg naar CSRD-compliance is. Een aantal vraagstukken rond data en technologie die bij de invoering van CSRD een rol gaan spelen zijn dataverzameling en -inkoop, methodologie, processen en analyse, geloofwaardigheid en transparantie en IT-systemen en -infrastructuur en governance. Vaak zullen er intern nieuwe werkzaamheden en taken moeten ontstaan om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

Let op: de externe accountant beoordeelt vanaf nu de ESG-rapportage

Een duidelijke manier van rapporteren op duurzaamheid gaat belangrijk worden.  Om de kwaliteit van de informatie over duurzaamheid kwalitatief te controleren zal, net als bij financiële informatie, assurance moeten worden gegeven door een externe accountant. In eerste instantie gaat dat om ‘beperkte assurance’, richting 2030 zal dat om ‘redelijke assurance’ gaan en daarna ligt het in de verwachting dat er zal worden gehandhaafd.

Verandermanagement

Het is belangrijk om niet alleen te sturen op de oplevering van het CSRD-rapport, maar ook parallelle processen te starten voor de implementatie van de benodigde veranderingen. Zo kan er zo snel en efficiënt mogelijk vooruitgang worden geboekt binnen de bedrijfsvoering en bij toekomstige rapportages.

Neem contact op voor

ondersteuning binnen uw CSRD-traject!

Contact us

  info@roundthink.com020 639 0092

  KVK-nummer: 86623648
  000052589315
  NL 45 INGB 0395 7073 15
  Gonnetstraat 26, 2011 KA, Haarlem

  Terms & Conditions