CSRD in één dag- E-learning

 1.730,00 excl. btw

De CSRD E-learning is een e-learningcursus waarin je in eigen tempo de ins-en outs van de CSRD leert. Het is geschikt voor professionals met een achtergrond als bestuurder in financiën, risico’s, rapportage, juridische zaken en duurzaamheid, en is bedoeld om een basiskennis op te doen van de CSRD en de EU-richtlijn inzake rapportage over duurzaamheid. De cursus bevat client cases, CSRD-sjablonen en inhoudelijke opdrachten met oplossingen.

Categorie:

Beschrijving

Over deze opleiding

De CSRD E-learning is een e-learningcursus waarin je in eigen tempo de ins-en outs van de CSRD leert. Het is geschikt voor professionals met een achtergrond als bestuurder in financiën, risico’s, rapportage, juridische zaken en duurzaamheid, en is bedoeld om een basiskennis op te doen van de CSRD en de EU-richtlijn inzake rapportage over duurzaamheid. De cursus bevat client cases, CSRD-sjablonen en inhoudelijke opdrachten met oplossingen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • CSRD in één dag is geschikt voor financiële en controle-experts, bestuurders, innovators, analisten, auditors, executives, rapportage- en duurzaamheid experts en change managers. De cursus is ook geschikt voor niet-uitvoerende bestuursleden.
 • Professionals die willen starten met de CSRD-voorbereiding in hun bedrijf en weten wat de eerste stappen moeten zijn.
 • Professionals die verder willen gaan dan rapportage en leren hoe ze circulair en geïntegreerd kunnen denken en deze manier van denken kunnen toepassen op impactmeting en -beheer en hun circulaire strategie
 • Changemanagers die willen weten hoe ze de veranderingen voortkomend uit de CSRD en de bijbehorende circulaire strategie kunnen omzetten naar gedragen actie.

Cursusdata en locatie

Deze cursus is nu live en de nieuwe modules komen wekelijks beschikbaar. Het volledige programma zal eind augustus volledig beschikbaar zijn. Dit is een cursus die u kunt volgen in uw eigen tempo op uw eigen locatie. De cursus vind plaats in een online e-learning omgeving. Inschrijving voor deze cursus is doorlopend mogelijk.

Indeling en meer informatie

 • Dit is een online e-learningcursus met vooraf opgenomen inhoud en interactieve elementen.
 • Deelnemers krijgen 6 maanden toegang tot ons leerplatform om de cursus te voltooien.

Doe ​​mee aan deze opleiding en leer hoe je

 • Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de CSRD-voorbereiding in de organisatie in grote lijnen te begrijpen.
 • Identificeer de belangrijkste stappen om te voldoen aan de CSRD-vereisten.
 • Maak een gap-analyse en stel de doelstellingen vast in overeenstemming met de CSRD-vereisten.
 • Beoordeel dubbele materialiteit in overeenstemming met de CSRD-vereisten.
 • Initieer je eigen circulaire-actieplan om het eerste circulaire-project in jouw organisatie op te starten.

Overzicht van de leermodules

 1. De status van onze planeet en uw rol hierbinnen
 2. Afspraken vanuit Europa
 3. CSRD in helicopter view
 4. Het verschil tussen lineair en circulair denken
 5. CSRD-projectbeheer
 6. CSRD-vereisten
 7. CSRD-materialiteitsbeoordeling
 8. Environmental ESRS: Biodiversiteit en ecosystemen (ESRS E4)
 9. Sociale ESRS: Werknemers in de waardeketen (ESRS S2)
 10. Bestuur ESRS
 11. Actieplan & circulaire-strategie
 12. Change Management en draagvlak creëren voor de verandering

In deze cursus ontvangt u nuttige materialen en sjablonen die je zullen helpen op uw circulaire weg.
De cursus is in het Nederlands en wordt in het Engels ondertiteld.

About this course

The CSRD E-learning is a course in which you will learn the ins and outs of the CSRD at your own pace. It is suitable for professionals with an executive background in finance, risk, reporting, legal affairs and sustainability. It is designed to provide a basic understanding of the CSRD and the EU Directive on sustainability reporting. The course includes client cases, CSRD templates, and assignments with solutions.

Who is this course for?

 • CSRD in one day is suitable for financial and audit experts, directors, innovators, analysts, auditors, executives, reporting and sustainability experts and change managers. The course is also suitable for non-executive managers.
 • Professionals who want to start CSRD preparation in their company and know what the first steps should be.
 • Professionals who want to go beyond the reporting requirements and learn how to think circular and apply this way of thinking to impact measurement and management and their strategy.
 • Change managers who want to know how they can convert the changes resulting from the CSRD and associated circular strategy into supported action.

Course dates and location

Registration for this course is possible at any time.

This course is now live and new modules will be available weekly. The full program will be fully available by the end of August. This is a course that you can do at your own pace, wherever you want. The course takes place in an online e-learning environment.

More information

 • This is an online e-learning course with pre-recorded content and interactive elements.
 • Participants get access to our learning platform in order to complete the course for a duration of 6 months.

Register for this course and learn how to:

 • Acquire the necessary knowledge and skills to broadly understand the CSRD preparation within the organization.
 • Identify key steps to comply with the CSRD requirements.
 • Perform a gap analysis and set objectives in accordance with the CSRD requirements.
 • Assess dual materiality in accordance with the CSRD requirements.
 • Initiate your own circular action plan to start the first circular project within your organization.

Overview of the learning modules

 1. The status of our planet and your role in it.
 2. Regulations from Europe
 3. The CSRD from a helicopter view
 4. The difference between linear and circular thinking
 5. The CSRD & Project Management
 6. The CSRD requirements
 7. The CSRD Double Materiality Assessment
 8. Environmental ESRS: Biodiversity and Ecosystems (ESRS E4)
 9. Social ESRS: Employees in the Value Chain (ESRS S2)
 10. The Board and ESRS
 11. Action plan & circular strategy
 12. Change management and creating support

In this course you will receive useful materials and templates that will guide you on your circular journey.

The course is in Dutch with English subtitles.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “CSRD in één dag- E-learning” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *